تلفن : 02637361848
ایمیل : kaind2022@gmail.com
  • خانم تیموری
  • 1402-11-17
  • 0 نظر

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی (نوبت اول) 1-گزارش عملکرد هیئت مدیره .2-تصویب بودجه سال آتی شرکت. روز یک شنبه مورخ 1402/11/29

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی (نوبت اول)

شرکت خدماتی شهرک صنعتی اشتهارد کوثر(سهامی خاص)

شماره ثبت 523 - شناسه ملی 14003412360

بدینوسیله از کلیه ی سهامداران شرکت خدماتی شهرک صنعتی اشتهارد کوثر دعوت به عمل می آید تا درجلسه ی مجمع عمومی عادی (نوبت اول) که راس ساعت 10:00 صبح الی 12:00 روز یکشنبه مورخه 1402/11/29 در محل شهرک صنعتی کوثر به نشانی: کیلومتر 20 جاده ماهدشت به اشتهارد، روبروی پلنگ آباد، شهرک صنعتی کوثر، بلوار صنعتگران،ساختمان اداری شهرک با کد پستی 3186117881 تشکیل می گردد، حضور بهم رسانند.

مضاف آنکه درصورت حضور وکیل یا نماینده سهامدار، رعایت موارد ذیل الزامی است:

الف)سهامدار حقوقی: حضور نماینده ی شخص حقوقی صرفاً با ارائه برگ نمایندگی شخص حقوقی مربوطه و تایید شهرکهای صنعتی استان البرز با قید شماره ثبت، شناسه ملی، تاریخ جلسه و نوع جلسه.

ب)سهامدار حقیقی: حضور فرد وکیل با ارائه وکالتنامه ی محضری با قید شماره قرارداد، قطعه و امکان انتخاب کاندیداها و تحریر برگ رای.

نکته ی (1): مستند به تبصره (2) ماده ی 13 اساسنامه، کلیه ی اشخاص مذکور (نماینده/وکیل) حداکثر می توانند به نیابت و نمایندگی از دو سهامدار مبادرت به انتخاب کاندیداها  و تحریر رای مطمع نظر نماید.

مدارک لازم جهت شرکت در جلسه ی مذکور:

اشخاص حقوقی:

آخرین آگهی روزنامه رسمی ناظر به تعیین دارندگان حق امضاء.

اوراق هویتی صاحبان امضای مجاز طبق آخرین روزنامه ی رسمی.

اوراق هویتی نماینده یا وکیل رسمی به همراه اصول مستندات مثبته ی سمت.(همراه داشتن فرم نمایندگی تایید شده توسط شرکت شهرکهای صنعتی استان البرز یا وکالتنامه ی رسمی )

اصل دفترچه قرارداد یا سند مالکیت با آخرین تغییرات اعمالی.

اشخاص حقیقی:

اوراق هویتی فرد.

درصورت تعیین وکیل رسمی ارائه اصل وکالتنامه و اسناد هویتی وی.

اصل دفترچه قرارداد یا سند مالکیت با آخرین تغییرات اعمالی.

دستور جلسه:

1-گزارش عملکرد هیئت مدیره.

2-تصویب بوجه سال آتی شرکت( سال 1403 مستند به ماده 12 اساسنامه شرکت).

3-سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی می باشد.

نکته ی (2): مصوبات مجمع مذکور در صورت رسمیت یافتن و عدم مغایرت با ضوابط قانونی، برای کلیه ی سهامداران اعم از حاضر و غائب نافذ و معتبر خواهد بود.

هیئت مدیره شرکت خدماتی شهرک صنعتی اشتهارد کوثر(سهامی خاص)

هیچ پیوستی یافت نشد

پیام بگذارید

تمام قسمتهای مشخص شده با ستاره (*) الزامی هستند