تلفن : 02637361848
ایمیل : kaind2022@gmail.com

سامانه امور مشترکین

خدماتی شهرک صنعتی اشتهارد کوثر

لیست واحدهای صنعتی مستقر در خدماتی شهرک صنعتی اشتهارد کوثر

معرفی واحد ، معرفی محصولات و تولیدات واحد و همچنین اطلاعات تماس با واحدصنعتی قابل مشاهده می باشد

معرفی شرکت های برتر مستقر در خدماتی شهرک صنعتی اشتهارد کوثر


  • مدیرعامل : محمد حنیفه
  • سال تاسیس :
  • نوع فعالیت واحد : کارخانه
  • آدرس وب سایت : مشاهده


  • مدیرعامل : مازیار فمی تفرشی
  • سال تاسیس : 1384
  • نوع فعالیت واحد : کارخانه
  • آدرس وب سایت : مشاهده

مشاهده فرصت های شغلی واحد های صنعتی مستقر در شهرک و ایجاد رزومه ویژه کارجویان

ایجاد و ارسال رزومه ، مشاهده فرصت های شغلی ،ارتباط با واحد های صنعتی