تلفن : 02637361848
ایمیل : kaind2022@gmail.com

شرکت ها واحدهای فعال مستقر در شهرک

کارخانه

سبز محصول داتیس-شیمیایی

سبز محصول داتیس-شیمیایی

 • زمینه فعالیت : محصولات شیمیایی و پلیمری

کارخانه

صنایع غذایی گل دانه معطر ایرانیان -غذایی

صنایع غذایی گل دانه معطر ایرانیان -غذایی

 • زمینه فعالیت : مواد غذایی

کارخانه

اصغر کریمائی-فلزی

اصغر کریمائی-فلزی

 • زمینه فعالیت : فلزات و سنگ های معدنی

کارخانه

شیب آرا-فلزی

شیب آرا-فلزی

 • زمینه فعالیت : فلزات و سنگ های معدنی

کارخانه

سپیداک گستر کرج-فلزی

سپیداک گستر کرج-فلزی

 • زمینه فعالیت : فلزات و سنگ های معدنی

کارخانه

مهندسی شمیم پلیمر کوثر-شیمیایی

مهندسی شمیم پلیمر کوثر-شیمیایی

 • زمینه فعالیت : محصولات شیمیایی و پلیمری

کارخانه

آوای نیک سازان شهر-شیمیایی

آوای نیک سازان شهر-شیمیایی

 • زمینه فعالیت : محصولات شیمیایی و پلیمری

کارخانه

آذران چوب ایرانیان پایدار -جابر نوری-سلولزی

آذران چوب ایرانیان پایدار -جابر نوری-سلولزی

 • زمینه فعالیت : سلولزی

کارخانه

پارسینا سازه- عبدالمجید وحیدی-فلزی

پارسینا سازه- عبدالمجید وحیدی-فلزی

 • زمینه فعالیت : فلزات و سنگ های معدنی

کارخانه

پترو دامون خاورمیانه

پترو دامون خاورمیانه

 • زمینه فعالیت : فلزات و سنگ های معدنی

کارخانه

زرناوک-غذایی

زرناوک-غذایی

 • زمینه فعالیت : مواد غذایی

کارخانه

تروند تدبیر-فلزی

تروند تدبیر-فلزی

 • زمینه فعالیت : فلزات و سنگ های معدنی

کارخانه

پارس یوم شیمی-شیمیایی

پارس یوم شیمی-شیمیایی

 • زمینه فعالیت : محصولات شیمیایی و پلیمری

کارخانه

تعاونی کیان پارس کوکلان-غذایی

تعاونی کیان پارس کوکلان-غذایی

 • زمینه فعالیت : مواد غذایی

کارخانه

تولیدی صنعتی آرمان فلز آروین-فلزی

تولیدی صنعتی آرمان فلز آروین-فلزی

 • زمینه فعالیت : فلزات و سنگ های معدنی

کارخانه

درخت سبز چوبینه-سلولزی

درخت سبز چوبینه-سلولزی

 • زمینه فعالیت : سلولزی

کارخانه

پرویز جدی-فلزی

پرویز جدی-فلزی

 • زمینه فعالیت : فلزات و سنگ های معدنی

کارخانه

رهاورد مبتکر صدرا-(زمرد ارغوان نوساز(زانوس))

رهاورد مبتکر صدرا-(زمرد ارغوان نوساز(زانوس))

 • زمینه فعالیت : فلزات و سنگ های معدنی

کارخانه

معین بذر-فلزی

معین بذر-فلزی

 • زمینه فعالیت : کشاورزی

کارخانه

بستان دشت کرج-فلزی

بستان دشت کرج-فلزی

 • زمینه فعالیت : فلزات و سنگ های معدنی

کارخانه

مهندسی سازند-فلزی

مهندسی سازند-فلزی

 • زمینه فعالیت : فلزات و سنگ های معدنی

کارخانه

درنا صنعت برتر-فلزی

درنا صنعت برتر-فلزی

 • زمینه فعالیت : فلزات و سنگ های معدنی

کارخانه

محمد حسن و پوریا سلسبیلیان-فلزی

محمد حسن و پوریا سلسبیلیان-فلزی

 • زمینه فعالیت : فلزات و سنگ های معدنی

کارخانه

صنایع غذایی ایلیا پارس-غذایی

صنایع غذایی ایلیا پارس-غذایی

 • زمینه فعالیت : مواد غذایی

کارخانه

مهندسی آینده ساز صنعت البرز ایرانیان گرشاسبی -فلزی

مهندسی آینده ساز صنعت البرز ایرانیان گرشاسبی -فلزی

 • زمینه فعالیت : فلزات و سنگ های معدنی

کارخانه

پدیده الماس سازان کیمیای البرز-ولی بیگی- سلولزی

پدیده الماس سازان کیمیای البرز-ولی بیگی- سلولزی

 • زمینه فعالیت : سلولزی

کارخانه

پدیده الماس سازان کیمیای البرز- ولی بیگیعروجی-فلزی

پدیده الماس سازان کیمیای البرز- ولی بیگیعروجی-فلزی

 • زمینه فعالیت : فلزات و سنگ های معدنی

کارخانه

حسین پور نبی-فلزی

حسین پور نبی-فلزی

 • زمینه فعالیت : فلزات و سنگ های معدنی

کارخانه

طلیعه صنعت نامدار افراتک-کانی غیر فلزی

طلیعه صنعت نامدار افراتک-کانی غیر فلزی

 • زمینه فعالیت : فلزات و سنگ های معدنی

کارخانه

پروین دخت زمانی -فلزی

پروین دخت زمانی -فلزی

 • زمینه فعالیت : فلزات و سنگ های معدنی

کارخانه

درخت سبز -سلولزی

درخت سبز -سلولزی

 • زمینه فعالیت : سلولزی

کارخانه

علی شکوهی(مستاجر شرکت شکوه بافت آریا)

علی شکوهی(مستاجر شرکت شکوه بافت آریا)

 • زمینه فعالیت : نساجی و پوشاک

کارخانه

حمید علیمحمدی و احمد شاکری-

حمید علیمحمدی و احمد شاکری-

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

توسعه تجارت فروغ چی چست-فلزی

توسعه تجارت فروغ چی چست-فلزی

 • زمینه فعالیت : فلزات و سنگ های معدنی

کارخانه

فیدار سرزمین توانا-فلزی

فیدار سرزمین توانا-فلزی

 • زمینه فعالیت : فلزات و سنگ های معدنی

کارخانه

یارا فلز تهران-فلزی

یارا فلز تهران-فلزی

 • زمینه فعالیت : فلزات و سنگ های معدنی

کارخانه

کشت و صنعت دامپروری تک شیر-فلزی

کشت و صنعت دامپروری تک شیر-فلزی

 • زمینه فعالیت : فلزات و سنگ های معدنی

کارخانه

درخت سبز چوبینه-سلولزی

درخت سبز چوبینه-سلولزی

 • زمینه فعالیت : سلولزی

کارخانه

درخت سبز چوبینه-سلولزی

درخت سبز چوبینه-سلولزی

 • زمینه فعالیت : سلولزی

کارخانه

مشکات تجارت کوثر-فلزی

مشکات تجارت کوثر-فلزی

 • زمینه فعالیت : فلزات و سنگ های معدنی

کارخانه

درخت سبز چوبینه-سلولزی

درخت سبز چوبینه-سلولزی

 • زمینه فعالیت : سلولزی

کارخانه

گسترش پلی اتیلن ایرانیان-شیمیایی

گسترش پلی اتیلن ایرانیان-شیمیایی

 • زمینه فعالیت : محصولات شیمیایی و پلیمری

کارخانه

آقایان عزیزاله و حبیب اله طهماسبی-فلزی

آقایان عزیزاله و حبیب اله طهماسبی-فلزی

 • زمینه فعالیت : فلزات و سنگ های معدنی

کارخانه

شرکت جهانتاب کرج-غذایی

شرکت جهانتاب کرج-غذایی

 • زمینه فعالیت : مواد غذایی

کارخانه

ابرش کوثر اشتهارد نبی زاده-سلولزی

ابرش کوثر اشتهارد نبی زاده-سلولزی

 • زمینه فعالیت : سلولزی

کارخانه

تحکیم سازان پاکا قفسه-فلزی

تحکیم سازان پاکا قفسه-فلزی

 • زمینه فعالیت : فلزات و سنگ های معدنی

کارخانه

مواد غذایی کیمیاور - شیمیایی

مواد غذایی کیمیاور - شیمیایی

 • زمینه فعالیت : محصولات شیمیایی و پلیمری

کارخانه

مرشد مطلبی _ (مستاجر شرکت پترو فوم ارس)

مرشد مطلبی _ (مستاجر شرکت پترو فوم ارس)

 • زمینه فعالیت : فلزات و سنگ های معدنی

کارخانه

حسین درودیان-سلولزی

حسین درودیان-سلولزی

 • زمینه فعالیت : سلولزی

کارخانه

سازند- مصطفی در-برق و الکترونیک

سازند- مصطفی در-برق و الکترونیک

 • زمینه فعالیت : لوازم الکترونیکی و دیجیتال

کارخانه

گلچین طلایی کوثر-غذایی

گلچین طلایی کوثر-غذایی

 • زمینه فعالیت : مواد غذایی