تلفن : 02637361848
ایمیل : kaind2022@gmail.com

محصولات محصولات و خدمات واحدهای مستقر در شهرک

انواع کامپاندهای ترموپلاستیک الاستومر

انواع کامپاندهای ترموپلاستیک الاستومر

شرکت : پیشرو آروین پلیمر-شیمیایی

جزئیات