تلفن : 02637361848
ایمیل : kaind2022@gmail.com

توجهکارجویان گرامی

فرصت های شغلی ثبت شده در این قسمت توسط واحدهای صنعتی مستقر در شهرک ثبت شده است و هئیت مدیره شهرک هیچ نظارت و تعهدی در قبال آگهی های درج شده ندارد

استخدام

کارگر فنی

رهاورد مبتکر صدرا-(زمرد ارغوان نوساز(زانوس))

  • کارگر ساده و جوشکار
  • آقا
  • ساعت کاری : اداره کار