تلفن : 02637361848
ایمیل : kaind2022@gmail.com
  • خانم تیموری
  • 1402-09-01
  • 0 نظر

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی (به طور فوق العاده)(نوبت دوم) - انتخاب اعضاء اصلی و علی البدل هیئت مدیره شرکت خدماتی -روز یک شنبه مورخ 1402/09/12

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی (به طور فوق العاده)(نوبت دوم)

شرکت خدماتی شهرک صنعتی اشتهارد کوثر(سهامی خاص)

شماره ثبت 523 - شناسه ملی 14003412360

باتوجه به عدم حصول حد نصاب قانونی مجمع عمومی عادی (به طور فوق العاده) (نوبت اول) شرکت خدماتی شهرک صنعتی اشتهارد کوثر(سهامی خاص) در روز دوشنبه مورخ 1402/08/01 ، بدینوسیله از کلیه ی سهامداران شرکت خدماتی شهرک صنعتی کوثر دعوت بعمل می آید تا درجلسه ی مجمع عمومی عادی (به طور فوق العاده)(نوبت دوم) که در راس ساعت 10:00 لغایت 12:00 روز یک شنبه مورخه 1402/09/12 در محل شهرک صنعتی کوثربه نشانی: کیلومتر 20 جاده ماهدشت به اشتهارد- روبروی پلنگ آباد- شهرک صنعتی کوثر-بلوار صنعتگران- ساختمان اداری شهرک صنعتی کوثرتشکیل میگردد، حضور بهم رسانند.

مضاف آنکه درصورت عدم حضور سهامدار، رعایت موارد ذیل الزامی است:

الف): سهامدار حقوقی: حضور نماینده ی وی صرفاً با ارئه برگ نمایندگی در سربرگ ، مهر شرکت و امضاء کلیه صاحبان مجاز مطابق با آخرین روزنامه رسمی (آگهی تغییرات) و تائیدشده از ناحیه ی شرکت شهرکهای صنعتی استان البرز یا وکالتنامه ی محضری به نیابت از شخصیت حقوقی موصوف با قید شماره قرارداد، قطعه و امکان انتخاب کاندیداتورها و تحریر برگ رای.

ب): سهامدار حقیقی: حضور فرد وکیل با ارائه وکالتنامه ی محضری با قید شماره قرارداد، قطعه و امکان انتخاب کاندیداتورها و تحریر برگ رای.

نکته ی(1) : مستند به تبصره (2) ماده ی 13 اساسنامه، کلیه ی اشخاص مذکور (نماینده / وکیل) حداکثر می توانند به نیابت و نمایندگی از دو سهامدار مبادرت به انتخاب کانیداتورها و تحریر رای مطمع نظر نماید.

مدارک لازم جهت شرکت در جلسه ی مذکور:

اشخاص حقوقی:

آخرین آگهی روزنامه رسمی ناظر به تعیین دارندگان حق امضاء.

اوراق هویتی صاحبان امضاء مجاز طبق آخرین روزنامه رسمی .

اوراق هویتی نماینده یا وکیل رسمی به همراه اصول مستندات مثبته ی سمت( همراه داشتن فرم نمایندگی تائید شده توسط شرکت شهرکهای صنعتی استان البرز یا وکالتنامه ی رسمی)

اصل دفترچه قرارداد یا سند مالکیت با آخرین تغییرات اعمالی.

اشخاص حقیقی:

اوراق هویتی فرد.

درصورت تعیین وکیل رسمی ارائه اصل وکالتنامه واسناد هویتی وی .

اصل دفترچه قرارداد یا سند مالکیت با آخرین تغییرات اعمالی.

دستورجلسه:

1-انتخاب اعضاء اصلی و علی البدل هیئت مدیره شرکت خدماتی.

2-سایر موارد.

نکته ی(2): مصوبات مجمع مذکور در صورت رسمیت یافتن و عدم مغایرت با ضوابط قانونی، برای کلیه ی سهامداران اعم از حاضر و غائب نافذ و معتبر خواهد بود .

هیئت مدیره شرکت خدماتی شهرک صنعتی اشتهار کوثر(سهامی خاص)

هیچ پیوستی یافت نشد

پیام بگذارید

تمام قسمتهای مشخص شده با ستاره (*) الزامی هستند