تلفن : 02637361848
ایمیل : kaind2022@gmail.com
  • خانم تیموری
  • 1402-08-02
  • 0 نظر

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی(به طور فوق العاده)(نوبت دوم) بررسی و تصویب صورتهای مالی سال منتهی به 1401/12/29

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی (به طور فوق العاده)(نوبت دوم)

شرکت خدماتی شهرک صنعتی اشتهارد کوثر(سهامی خاص)

شماره ثبت523 - شناسه ملی 14003412360

باتوجه به عدم حصول حدنصاب قانونی مجمع عمومی عادی (به طور فوق العاده)(نوبت اول) شرکت خدماتی شهرک صنعتی اشتهارد کوثر(سهامی خاص) در روز پنج شنبه مورخ 1402/07/27، بدینوسیله از کلیه ی سهامداران شرکت خدماتی شهرک صنعتی کوثر دعوت بعمل می آید تا درجلسه ی مجمع عمومی عادی (به طور فوق العاده) (نوبت دوم) که در راس ساعت 9:00 صبح روز یک شنبه مورخه 1402/08/14 در محل شهرک صنعتی کوثربه نشانی: کیلومتر 20 جاده ماهدشت به اشتهارد-بلوار صنعتگران- انتهای خیابان پنجم غربی-شرکت خدماتی شهرک صنعتی کوثر- قطعه M8-9 تشکیل میگردد، حضور بهم رسانند.

مضاف آنکه درصورت عدم حضور سهامدار، رعایت موارد ذیل الزامی است:

الف)سهامدار حقوقی: حضور نماینده ی وی صرفاً با ارائه برگ نمایندگی تایید شده از ناحیه ی شرکت شهرکهای صنعتی استان البرز یا وکالتنامه ی محضری به نیابت از شخصیت حقوقی موصوف با قید شماره قرارداد، قطعه و امکان انتخاب کاندیداتورها و تحریر برگ رای.

ب)سهامدار حقیقی: حضور فرد وکیل با ارائه وکالتنامه ی محضری با قید شماره قرارداد، قطعه و امکان انتخاب کاندیداتورها و تحریر برگ رای .

نکته ی(1): مستند به تبصره(2) ماده ی 13 اساسنامه ، کلیه ی اشخاص مذکور (نماینده /وکیل) حداکثر می توانند به نیابت و نمایندگی از دو سهامدار مبادرت به انتخاب کاندیداتورها و تحریر رای مطمع نظر نمایند.

مدارک لازم جهت شرکت درجلسه ی مذکور:

اشخاص حقوقی:

آخرین آگهی روزنامه رسمی ناظر به تعیین دارندگان حق امضاء.

اوراق هویتی صاحبان امضای مجاز طبق آخرین روزنامه ی رسمی .

اوراق هویتی نماینده یا وکیل رسمی به همراه اصول مستندات مثبته ی سمت (همراه داشتن فرم نمایندگی تائید شده توسط شرکت شهرکهای صنعتی استان البرز یا وکالتنامه ی رسمی ).

اصل دفترچه قرارداد یا سند مالکیت با آخرین تغییرات اعمالی.

اشخاص حقیقی:

اوراق هویتی فرد.

درصورت تعیین وکیل رسمی ارائه اصل وکالتنامه و اسناد هویتی وی.

اصل دفترچه قرارداد یا سند مالکیت با آخرین تغییرات اعمالی.

دستور جلسه:

1-ارائه گزارش بودجه سال 1401 .

2-بررسی و تصویب صورتهای مالی سال منتهی به 1401/12/29 .

3-تصویب بودجه سال جاری شرکت.

4-سایر موارد .

نکته ی(2): مصوبات مجمع مذکور در صورت رسمیت یافتن و عدم مغایرت با ضوابط قانونی، برای کلیه ی سهامداران اعم از حاضر و غائب نافذ و معتبر خواهد بود .

هیات مدیره شرکت خدماتی شهرک صنعتی اشتهارد کوثر(سهامی خاص)

هیچ پیوستی یافت نشد

پیام بگذارید

تمام قسمتهای مشخص شده با ستاره (*) الزامی هستند